header
הקמת גינה ובחירת הצמחייה המתאימה

ליצירת קשר אודות
הקמת גינה:

אלונים ביצוע עבודות גינון
מנורה 5 תל אביב
טל: 09-7437864 נייד: 050-2033090

הקמת גינהכמו בתחומים רבים, גם בתחום הגינון וטיפוח הגינה חלו שינויים מרחיקי לכת בעשורים האחרונים. לא, אין מדובר בצמחים חדשים לחלוטין או בפלאי פלאות, אלא רק בעובדה שנושא הקמת גינה הפך לנושא רציני. לפני עשור אחד או שניים עשה כל אחד בגינה שלו כראות עיניו. מי שהיה לו יותר ידע ויותר רצון הוציא מתחת ידיו יצירה למופת. מי שהשקיע פחות או לחילופין לא תכנן נכון את הגינה, הביא לתוצאות לא ממש מחמיאות.
 
 
 
תכנון, הקמת גינה והעיצוב שלה

בניגוד למה שהיה נהוג בעבר ניתן כיום לשכור בעלי מקצוע שיבצעו את עבודת תכנון הגינה והעיצוב שלה, החל מהשלבים הראשונים. בדרך כלל מדובר באנשי מקצוע בתחום הגינון או האדריכלי נוף. אלה רואים את התמונה הכוללת של הגינה, אפילו לפני שהונח בה צינור ההשקיה הראשון.

תכנון הגינה כולל תכנון של הצנרת, שהוא כשלעצמו איננו פשוט כלל וכלל. מצד אחד, קיימת דרישה לחיסכון במים. מצד שני, אם מים לא מגיעים לכל חלקי הגינה, שום צמח לא ישרוד בחלקי הגינה שאין בהם מים. השלב הראשון של הקמת גינה הוא פרישת הצנרת בצורה מיטבית. תכנון הצנרת משפיע מאד על תכנון הצמחייה בגינה

תכנון הצמחייה

תכנון הצמחייה הוא החלק היותר מעניין, אבל הוא דורש ידע מקצועי, התחשבות בטעם האישי של מי שמזמין את עבודת התכנון והכרה מעמיקה של הצמחייה.

צמחים עונתיים מול צמחים הפורחים כל השנה: בנושא הזה חייב מתכנן הגינה להיות מעורה מאד. אם יתכנן גינה שבה צמחייה נפלאה הפורחת רק בעונה אחת, ייווצר מצב שבו רוב השנה הגינה תהיה חד גונית ומשעממת. תכנון הגינה צריך לכלול, לפיכך, צמחים הפורחים במחזוריות מספר פעמים בשנה יחד עם צמחים הפורחים בעונות שונות, בחלקים שונים של הגינה.

גבהים ומבנה הצמחייה בגן: מעבר לפריחה העונתית, יש צורך בתכנון מושכל של הצמחייה. ישנם צמחים הפורחים לגובה, וכאלה שהם נמוכים יותר. תכנון הצמחייה צריך להציב צמחים גבוהים בחלק הפנימי וצמחים נמוכים יותר בחלק החיצוני. כך גם ייחשפו הצמחים הנמוכים לשמש.

מעבר לכל אלה, יש לשתול את הצמחים כך שלא יפריעו אלה ואלה. לעיתים קרובות קורה שמרחק בין צמחים שנראה מספיק בעת השתילה מתגלה כקטן מדיי בעת הפריחה, ונוצר צורך לעקור חלק מהצמחים. איש מקצוע יודע לקחת בחשבון את הדברים האלה בעת הקמת גינה, ולהימנע מאי נעימויות בהמשך.

בשורות לעיל הובאו רק מספר עקרונות לתכנון הקמת גינה. מומלץ להתייעץ באיש מקצוע גם בכל האמור לאדמה המתאימה ותכנון הצמחייה וההשקיה בצורה שתחסוך ככל האפשר במים.

הקמת גינה
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר