header
גינות מעוצבות בבתים משותפים

ליצירת קשר אודות גינות מעוצבות
אלונים ביצוע עבודות גינון
מנורה 5 תל אביב
טל: 09-7437864 נייד: 050-2033090
 
IMG_20170623_115020.jpg
 
הגינה בבית דירות בעיר מהווה אתגר לכל גנן. חשיבות התכנון ראשונה במעלה משום שהוא מהווה בסיס לתוצר הסופי. בחירת השתילים ועצי הנוי וכן התקנת מערכת ההשקיה צריכים להיעשות בהתאם לשיקולים רבים: מבנה הבית, מסלולי המעבר והעיצוב הארכיטקטוני שלו לצד תנאי האקלים במקום, סוג האדמה ושעות השמש. גינות מעוצבות בבתי מגורים רבי קומות נבנות על ידי גננים בעלי ניסיון בנישה ספציפית זו.

תכנון נכון מונע בעיות עתידיות

גינות מעוצבות שאינן עומדות במבחן הזמן והופכות עקרות כנראה שלא תוכננו כראוי. דוגמאות מוכרות ניתן למצוא למכביר: אם החליט הגנן כי הדשא יהווה מקור אסתטי, עליו לדאוג לפקוד את המקום באופן קבוע בהמשך.

עליו לתת את הדעת לגבי העישוב והגירוף בתוך גינות מעוצבות אם הדשא נמצא בסמוך לעצים נשירים, ולבצע בדיקה קבועה של ממטרות הדשא כולל כיוון מחדש במידת הצורך. כיסוח הדשא עלול לגרום לכיסוח הראש של הממטרה וכיוון לקוי עלול לגרום לבזבוז מים שמגיע אל הכביש במקום אל חלקת הדשא.

מערכת השקיה נכונה מתאימה את עצמה אל גינות מעוצבות של בתי דירות על ידי מערכת ממחושבת מתאימה. המנות הקבועות להשקיה חשובות על מנת לשמור על צמחייה רוויה בהתאם לכמות המים המתאימה לכל צמח. יש לוודא כי מדובר בממטרות שאינן משמיעות רעש ומכוונות לשעות פעילות נוחות בהן לחץ המים מתאים להשקיה (לרוב בשעות הבוקר).

עצים בעלי עלווה רחבה עלולים לגרום לצל רחב מדי על הדשא ולהסתיר את חלונות הדירות. הדשא עלול להצהיב מפאת מחסור בשעות אור. עצים כגון וושינגטוניה אינם מתאימים לשתילה בסמוך לדשא משום שהזרעים שלהם הורסים אותו.

גינות מעוצבות - תכנון נכון מגיש תוצאה נעימה לעין

גינות מעוצבות של בתי מגורים דורשים תכנון נכון שאינו מסתיים רק בשלב בו בניית הגינה הסתיימה. הן מאופיינות בשתילת פרחים עונתיים. על פי רוב מתבצעת השתילה המחודשת בחודשי נובמבר דצמבר, עם תחילת הסתיו, ובחודשי מאי יוני עם כניסת הקיץ בתוך גינות מעוצבות. ההשקעה הכספית של דיירי הבניין תקבע האם מדובר בשתילה כגון זו המייצרת נוף צבעוני ונעים לעין באופן רציף או בנוף ירוק עד שמוצא ביטוי בשיחים עמידים שאינם עומדים בשלכת בתקופת החורף.

גינון חף ממזיקים

גינות מעוצבות מותאמות לעיצוב הבניין עצמו, החפיפה בדרך כלל מורגשת. בניין אקסקלוסיבי למראה יתהדר ברוב במקרים בגינה דקורטיבית. חשיבות הטיפוח מחייבת התייחסות לידע באשר לגורמים מזיקים המאפיינים את סוג השתילים הגדלים בגינה. מזיקוטל או דיזיקטול, לדוגמה, הינם חומרים המונעים מנמלים לבנות קנים בגינה ולפגוע בפרחים (וללא קשר גם לפלוש לדירות הקומה הראשונה של הבניין).
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר