header

גינות יפות – תכנון, הקמה וטיפול נכון

ליצירת קשר אודות גינות יפות
אלונים ביצוע עבודות גינון
מנורה 5 תל אביב
טל: 09-7437864  נייד: 050-2033090


גינות יפות

מדשאה עם צמחיה מעורבת
 
גינות יפות

גיזום שיחים בצורה מעוצבת
 
גינות יפות

שביל בין עצי פרחים
 
גינות יפות

גינה עם שלל פרחים
 
גינות יפות

גינה עם שיחים בצורת כדור
 
גינות יפות

שיחי כדור עם בריכת מפל
 
 
גינות יפותהקמת גינה ותחזוקה שלה אינן דבר של מה בכך. ואולם אין ספק שאלה שהצליחו לתכנן ולהקים גינות יפות, יוצאים נשכרים מהמהלך הזה לאורך שנים. מה צריך על מנת להקים גינה ראויה לשמה:

תכנון גינות:

האופי הישראלי הוא לעיתים פזיז משהו, והתפיסה הרווחת לעיתים היא לבצע, ולבחון את התוצאות לאחר מכן. בתחומים רבים התפיסה נכונה דווקא, אבל בתחום גינות הנוי אין שגויה ממנה. תכנון מראש של הגינה ושל הצמחים שיגדלו בה, חוסך עגמת נפש רבה בעתיד, אם מתגלה ששעות עבודה רבות הושקעו בלא כל תוצאה ממשית.

א' – צמחים פורחים כל השנה (או רובה) מול צמחים עונתיים: אין ספק כי שתילת צמחים הפורחים חלק גדול מהשנה עדיפה על פני צמחים הפורחים בעונה אחת, יפים ככל שיהיו. אין זה אומר שלא ניתן לשתול כאלה, אבל הם יהיו מיעוט בלבד, והגינה לא תהיה מבוססת עליהם. גינות יפות כוללות צירופים מתוכננים מראש של צמחים על מנת ליצור מקרם איכותי של צבעים.

ב' – צמחים רב שנתיים או חד שנתיים: צמחים רבים הינם רב שנתיים, ופורחים כל שנה בתקופות מסוימות. צמחים חד שנתיים פורחים פעם אחת ותו לא. שוב, החישוב הפשוט הוא יחס עלות – תועלת, לא במובן הכספי דווקא אלא בשעות עבודה שיושקעו.

ג' – צמחים קלים לטיפול מול צמחים אחרים: הכוונה לצמחים שדורשים תשומת לב מיוחדת או גדלים במהירות גדולה יחסית, מה שמחייב טיפול בכל תקופה קצרה. סוג הצמחים צריך להיות מותאם לאופי של האדם המטפל בגינה. מי ששעות הפנאי שלו מועטות, יבחר קרוב לוודאי צמחים "קלים".

ד' – "זוללי" מים מול צמחים חסכנים: לפני כמה עשורים לא ייחסו חשיבות לנושא, ואולם בזמנים שבהם עלות המים היא גבוהה זהו בהחלט גורם. אחזקת גינות יפות אמנם כרוכה בהוצאות, אבל אין צורך להגדיל אותן אם לא חייבים.

את תכנון הגינה מומלץ לבצע בעזרת מומחים לדבר. תכנון שגוי או לקוי יגרום לכך שיהיה צורך לעקור הכל ולהתחיל הכל מההתחלה בתוך זמן קצר. תכנון נכון יביא ליצירת גינות יפות שישרדו שנים רבות ויעניקו לבעליהן נחת רוח רבה.
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר