header
עוד גינות של אלונים
 
זוהי דוגמא לגינה השייכת לקטגוריית גינות מעוצבות אנכיות הקרויות גם גינות תלויות

גינות מעוצבות
 

זוהי דוגמא לגינה השייכת לקטגוריית גינות מעוצבות עם דשא סינטטי - אנו משתמשים שימוש כפול בעציצים לגידול פרחים ושיחים נמוכים

גינות מעוצבות
 

זוהי דוגמא לגינה השייכת לקטגוריית גינות מעוצבות ל פינת גן - בגינה שולבו שיחים ופרחים אדומים

גינות מעוצבות
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר